Dont let the shadows of yesterday spoil the sunshine of tomorrow, live for today.

martes, 15 de noviembre de 2011

New York City
I ♥ NY

No hay comentarios:

Publicar un comentario